Piirikokoustiedotteet:

Pirkanmaan Keskustan vuosikous 5.5.2018 Kiikoisten Seurantalolla


Pirkanmaan Keskusta nimesi maakuntavaaliehdokkaita ja vaatii valokuitua


Keskustan Pirkanmaan piiri kokoontui vuosikokoukseen Kiikoisten seurantalolle. Keskustan puoluejohdosta kokouksen yleiskeskustelun pääalustajana oli vpj. Juha Rehula. Poliittisen katsauksen kokoukselle pitivät oman maakunnan kansanedustajat Mikko Alatalo, Pertti Hakanen ja Arto Pirttilahti sekä vierailijana puolueen varapuheenjohtajaehdokas Hanna-Kaisa Heikkinen.

Videotervehdykset kokoukseen saatiin pääministeri Juha Sipilältä ja Keskustan vpj. Katri Kulmunilta.
Kokous kävi monipuolista keskustelua ajankohtaisesta politiikasta, maakuntakysymyksistä ja vaaleihin valmistautumisesta sekä henkilövalinnoista.

Vuosikokouksen lähessatapäinen osallistujajoukko asetti ensimmäistä kertaa myös aakuntavaaliehdokkaita. Nimettyjen joukossa ovat kaikki piirin kansanedustajat Mikko Alatalo, PerttiHakanen ja Arto Pirttilahti. Mukana ovat myös Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska, Suomen Keskustanuorten pj. Suvi Mäkeläinen, Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Tuukka Liuha sekä varapuheenjohtajat Minna Sarvijärvi ja Aino-Riikka Simula.

Maakuntavaaliehdokkaat:

Alatalo Mikko, Tampere
Mäkinen-Aakula Marjo, Orivesi
Anttila Markku, Akaa
Ovaska Jouni, Tampere
Arvela Ari, Vesilahti
PenttiläHarri, Vesilahti
Gustafsson Juuso-Ville,Tampere
Pirhonen Matti, Pirkkala
Hakanen Pertti, Sastamala
Pirttilahti Arto, Mänttä-Vilppula
Hanhilahti Vilhartti,Tampere
Pylsy Katariina, Hämeenkyrö
Heinonen Tapani, Virrat
Rahja Petteri, Tampere
Holma Hanna,Kangasala
Rajala Miia, Vesilahti
Hyytinen Jaakko, Kangasala
Rajamäki Minna,Lempäälä
Iso-Oja Esko, Ikaalinen
Ritala Marja, Kangasala
Juva Antti, Tampere
Räsänen Tiina, Akaa
Järvinen Lotta, Tampere
Sandroos Aleksi, Sastamala
Kanto Juha, Ylöjärvi
Sarvijärvi Minna, Ylöjärvi
Karppila Hannu, Kangasala
Simula Aino-Riikka, Vesilahti
Kiili Kalle,Tampere
Soukkio Joonas, Tampere
Koppanen Matti, Orivesi
Suonsivu Suvi, Tampere
Kuisma Juha, Lempäälä
Tappura Mikko, Lempäälä
Lahtinen Jarkko, Lempäälä
Tirkkonen Ville, Urjala
Lahtinen Heikki,Kangasala
Toivola Jarmo, Tampere
Laitinen Reijo, Tampere
Ylipärri Marja, Tampere
Lannetta Viljo, Tampere
Hakala Pauliina, Sastamala
Lehtomäki Erkki, Lempäälä
Lähdeniemi Linda, Punkalaidun
Liuha Tuukka,Lempäälä
Mäkeläinen Suvi, Tampere

Edustajaehdokasvalinnat Keskustan puoluevaltuustoon kaudelle 2018-2020

Varsinaiset edustajat:

Raija Moilanen, 41 ääntä
Jouni Ovaska, 39 ääntä
Tuukka Liuha, 36 ääntä
Riitta Koskinen, 33 ääntä
Marjo Mäkinen-Aakula 32 ääntä
Aino-Riikka Simula, 31 ääntä
Reijo Koskela, 25 ääntä
Pauli Haapaniemi, 25 ääntä

Varaedustajat (kutsumajärjestyksessä):

Kalle Kiili, TiinaRäsänen, Kimmo Vanha-Juhe, Suvi Suonsivu, Jarmo Toivola, Tarja-Riitta Koskinen, Timo Karunen, Paula VirtanenKeskustan Pirkanmaan piirin puoluekokousedustajat 2018-2020

Matti Järvinen, Päivi Koppanen, Tuukka Liuha, Aino-Riikka Simula.

Maakuntavaalit

Puoluesihteeri Jouni Ovaska alusti maakuntauudistuksesta ja muista ajankohtaisista asioista.


Maakuntavaaliohjelmatyöryhmän puheenjohtaja Timo Hanhilahti alusti vaaliohjelman laadinnan etemisestä ja sisällöstä. Alustuksen jälkeen käytiin evästyskeskustelua ohjelmatyötä varten.

Piirin puheenjohtaja Tuukka Liuha esitteli piirihallituksen selvityksen maakuntavaaleihin valmistautumisesta, organisaatiosta ja ehdokasvalinnoista: Ehdokasasettelu jatkuu viikkoon 37 asti, päättyen 18.9.2018. Syyskuussa pidetään ylimääräinen piirikokous, jossa piirin vaalistartti. Koulutuksia maakuntavaaleihin liittyen on tulossa asiasisällöistä ja kampanjatyöstä. Pirkanmaan puoluepiirit järjestävät yhteisen ehdokaskoulutusseminaarin syksyllä.


Piirihallitukselle myönnettiin valtuutus vahvistaa lisää ehdokkaita. Piirihallitus kokoontuu noinkerran kuukaudessa ja vahvistaa lisäehdokkaat kokouksissaan. Kokous merkitsi tiedoksi, että syyskuulle on tarkoitus kutsua koolle ylimääräinen piirikokous, joka toimii vaalistarttina.

Seurakuntavaalit 18.11.2018


Seurakuntavaalien ehdokasasettelu on käynnissä, päättyen 17.9.2018. Ennakkoäänestys on 6-10.11.2018 seurakuntien määräämissä paikoissa, varsinainen vaalipäivä on 18.11.2018. Piirikokous päätti suosittaa, että Pirkanmaan kaikissa kunnissa asetettaisiin oma keskustalainen ehdokaslista.

Eduskuntavaalit 14.4.2019


Piirikokous merkitsi tiedoksi piirihallituksen selvityksen eduskuntavaaleihin valmistautumisesta piirin puheenjohtajan alustuksen pohjalta. Eduskuntavaalit järjestetään 14.4.2019. Jäsenyhdistysten virallisen ehdokasesitykset tulee toimittaa piiriin 31.8.2018 mennessä jäsenvaalia varten, jäsenvaali mahdollisesti 14-16.9.2018. Ehdokkaita tullaa nimeämään piirin syyskokouksessa, ilman mahdollista jäsenäänestystä jo mahdollisesti ylimääräisessä piirikokouksessa syyskuussa. Ehdokaslistat tulee jättää vaalilautakunnalla viimeistään 5.3.2019.

Europarlamentin vaalit 2019


Piirikokous merkitsi tiedoksi, että europarlamentin vaalit järjestetään keväällä 2019 vain vähän eduskuntavaalien jälkeen.

Kurun paikallisyhdistyksen aloite teiden hoidosta

Piirikokous yhtyi Kurun Keskustan aloitteeseen, että ”Pirkanmaan Keskusta tukisi julkisin varoin ylläpidettävien teiden talvikunnossapidon lähtökynnystä alemmaksi. Lisäksi paikalliselle urakoitsijalle on annettava enemmän harkintavaltaa määritellä kunnossapidon tarve, koska sää- ja keliolosuhteet vaihtelevat suuresti lyhyilläkin etäisyyksillä."


Kokouksen kannanotto: Paremmat tiet, valokuitu kaikille

Hyvät kulkuyhteydet kuuluvat tasapuolisesti kaikille riippumatta siitä, missä asuu tai käy töissä tai viettää vapaa-aikaansa. Hyvät kulkuyhteydet muodostuvat niin hyvässä kunnossa olevasta tieverkosta kuin toimivista tietoliikenneyhteyksistä. Toimivat kulkuyhteydet ovat oleellisen tärkeitä yhteiskuntamme eri toimintojen kannalta. Toimivia kulkuyhteyksiä tarvitsevat muun muassa elinkeinoelämän tavarakuljetukset, sähköinen asiointi, kotihoito, postin kulku, koulukyydit ja
muut tavallisten ihmisten arkeen vaikuttavat liikkuvat palvelut.


Juha Sipilän hallitus on panostanut niin teiden korjausvelan vähentämiseen kuin digitalisaation edistämiseen. Toimenpiteet ovat oikean suuntaisia, mutta eivät vielä riittäviä.

Tieverkon kunnosta on pidettävä parempaa huolta ja yllättäviinkin hoitotarpeisiin on oltava mahdollista reagoida heti. Uusien tieyhteyksien rakentaminen ei saa viedä pohjaa vanhemman tieverkon ja siltojen ajantasaiselta perusparannukselta. Kunnossapidon osalta niin talven vaikeisiin
keliolosuhteisiin kuin kevään kelirikkoon on voitava tarttua nopeasti. Tämä edellyttää riittävien määrärahojen varaamista niin valtion teiden, yksityistieverkoston kuin kuntien vastuulla olevien teiden hoitoon. Yksityisteiden osalta avustukset vaihtelevat Pirkanmaallakin kunnittain. Valtion tulee jatkossa huolehtia, että myös yksityistieverkon perusparannukseen on saatavissa avustusta riippumatta siitä, missä kunnassa tie sijaitsee.


Digitalisaatio ja sähköinen asiointi on tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä asemassa. Tällä hetkellä Pirkanmaallakin ihmiset ovat epätasa-arvoisessa asemassa sähköisen asioinnin osalta. Yhteydet eivät joko toimi tai ne eivät ole riittävät. Maatiloille ja muulle yritystoiminnalle valokuituyhteys on elintärkeä. Myöskin terveydenhuollon ja erilaisten viranomaispalveluiden sähköistyessä yhteyksien on toimittava saumattomasti kaikkialla.

Pirkanmaan Keskusta pitää tärkeänä, että kaikille taataan toimivat kulkuyhteydet. Tämä edellyttää riittävien määrärahojen varaamista valtion ja kuntien talousarvioihin tieverkon kunnossapitoon ja valokuituyhteyden saamiseksi kaikkien ulottuville.

Keskustan Pirkanmaan piiri ry Tiedote

www.pirkanmaankeskusta.fi

Pirkanmaan Keskustan vuosikokous 2016 pidettiin Ylöjärvellä

Aika 2.4.2016

Paikka Ylöjärven kaupungintalon valtuustosali

Läsnä Kokouksen osanottajat: viralliset 62, muut ilmoittautuneet 19, sekä Pirkanmaan Keskustan kansanedustajatrio Mikko Alatalo, Pertti Hakanen ja Arto Pirttilahti sekä Keskustan puoluevaltuuston pirkanmaalainen puheenjohtaja Jouni Ovaska.

Kokouksen vieraina Keskustan kansanedustajat Katri Kulmuni ja Anne Kalmari, jotka ovat molemmat ehdolla puolueen varapuheenjohtajiksi sekä Keskustan viestintävastaava Mari Kokko joka on Jouni Ovaskan vastaehdokas Keskustan seuraavaksi puoluesihteeriksi.

Piirin vuosikokouksen avaussanoissa piirin puheenjohtaja Riitta Koskinen painotti Keskustan olevan hallituspuolueista ainoa, jonka kannatus on nyt korkeampi kuin vuosi sitten eduskuntavaaleissa. Koskinen muistutti keskustalaisia puheessaan kuntavaaleihin valmistautumisen tärkeydestä, keskusta tarjoaa uusille ehdokkaille sekä äänestäjille vahvan vaikutuskanavan. Ehdokashankinta on juuri nyt ajankohtaista ja lisäksi piiri järjestää yhdistyksien toimintaa tukevaa koulutusta keväällä ja syksyllä. Ylöjärven kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto toi kokousväelle kaupungin toivorikkaan tervehdyksen; Ylöjärvellä saatiin edellisenä vuonna aikaan kuntataloudessa jo lähes nollatulos ja velanottokehitys aiotaan pitää hallinnassa, joten Ylöjärven tulevaisuuden näkymät ovat kannustavia. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ylöjärven Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Hietaniemi ja sihteerinä toiminnanjohtaja Jaana Viilo, piirin varapuheenjohtaja Tuukka Liuhan avustamana.

Kokouksen kannanottotyöryhmä valmisteli kannanoton jossa piiri tukee vahvasti Jouni Ovaskan ehdokkuutta Keskustan puoluesihteeriksi sekä toisen kannanoton Sote-ratkaisun edistymisen puolesta. Ohessa otteet teksteistä, jotka ovat luettavissa kokonaisuudessaan kohdasta piirin kannanotot: www.pirkanmaankeskusta.fi

Pirkanmaan Keskusta: Ovaska puoluesihteeriksi Keskustan Pirkanmaan piiri esittää puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaskaa puoluesihteeriksi. Lauantaina Ylöjärvellä kokoontunut piirikokous ilmaisee tukevansa Ovaskaa ja lähtevänsä innokkaasti tekemään kampanjaa kohti Seinäjoen puoluekokousta. Samalla piiri kannustaa kunnallisjärjestöjään osallistumaan yhteiseen projektiin ja toteaa käsillä olevan erityislaatuisen tilanteen: Pirkanmaan piirillä on oma puoluesihteeriehdokas.

Pirkanmaan Keskusta kannustaa pitämään kiinni sovitusta maakuntamallista Keskustan johdolla hallituksessa aikaansaatu ratkaisu maakuntapohjaisesta SOTE- ja aluehallintomallista on tasapainoinen tulos pitkästä prosessista. Se turvaa riittävät resurssit palvelujen järjestämiselle alueilla ja vahvistaa lähipalveluja yhdistämällä eri toimintoja saman tuottajan toimipisteisiin. Samalla se mahdollistaa maakuntavaaleihin perustuvan demokraattisen päätöksenteon maakunnallisissa palveluissa. Siinä kansanvalta toteutuu suoremmin ja tasapuolisemmin maakunnan asukkaille kotikunnan koosta riippumatta verrattuna nykyisiin kuntayhtymiin.

Kannanotto sekä muuta kokousmateriaalia on luettavissa myös piirin nettisivuilta:

http://www.pirkanmaankeskusta.fi/37

Otoksia Piirikokouskeskustelusta

Puoleen viestintäpäällikkö Mari Kokko painotti puheessaan keskustan merkitystä yhteiskunnallisena vaikuttamiskanavana. Osallistuminen ja intohimo tekemiseen on tärkeää; keskustalaiset ovat yhdessä se moottori ja polttoaine.

Kansanedustaja Anne Kalmari korosti mm. keskustan arvopohjaa ja yhdessä tekemisen kasvavaa merkitystä. Biotaloudesta ja kotimaisesta ruoasta Anne muistutti, että ne ovat suomalaisille sydämen asia. Politiikassa on nyt aika viedä linjauksia maaliin, jotta näkyvää kehitystä saadaan aikaan.

Puoluevaltuuston pj, erityisavustaja Jouni Ovaska kertoi, että jo edellisenä päivänä jännitti, vaikka nyt saapuikin puhumaan juuri omalle kasvattajapiirilleen. Jouni pyysi puheessaan Pirkanmaan keskustalaisten tukea yhteiselle matkalle kohti kesäkuista puoluesihteerin valintaa Seinäjoella – ja sai koko salin raikuviin taputuksiin. Jounin sanoihin on kokousväen helppo yhtyä, keskustassa halutaan erityisesti olla mukana siksi, että vaikutetaan ja puhutaan kunnon politiikkaa. Keskusta saisi Jounista puoluesihteerinä toimintaa uudistavan, kenttää kiertävän ja kuuntelevan sanansaattajan ja toteuttajan.

Kansanedustaja Katri Kulmuni muistutti henkisen hyvinvoinnin tärkeydestä – Keskusta on ja tulee aina näyttämään ihmisyyttä, Keskustaa tosissaan kiinnostaa miten saadaan Suomessa 400 000 ihmiselle töitä- se on tämän ajan köyhän asian hoitamista ja tulevaisuususkoa. Katri painotti järjestötyön osalta mm. Keskustan koulutuksien järjestämistä maakunnissa, lähellä ihmisiä.

Pirkanmaan kansanedustajien Mikon, Pertin ja Arton yhteistyö toimii hyvin, jokaisella on omat vahvuudet ja lisäksi tukevat toisiaan. Kansanedustajistamme Mikko Alatalo valotti kokousväelle Posti- ja liikenneasioita, kuten Vr:n tilannetta, Arto Pirttilahti korosti mm. Team Finlandin toiminnan tehostamista ulkomaan kaupan elvyttämiseksi ja Pertti Hakanen valotti puoluehallituksen päätöstä avata Seinäjoen puoluekokouksessa Keskustan presidenttiehdokkuus. Pertti totesi, että MTK:n traktorimarssi oli tärkeä herättäjä ja viesti tuli nyt vahvana myös kuluttajapintaan. Tärkeää onkin nyt pitää yhdessä huoli siitä, että suomalaisten ruokapöydissä on entistä enemmän kotimaassa tuotettua ruokaa, jotta taataan jatkossakin edellytykset kotimaiselle ruoantuotannolle. puheenvuorot virittivät hyvän ja runsaan kokousväen keskustelun.

Vaaliasiat- Kohti kuntavaaleja 2017

Piirin puheenjohtaja Riitta Koskinen kävi läpi piirin valmistautumista vuoden 2017 kuntavaaleihin, piirin ja puolueen yhteistyössä luotsaama järjestöväen Kuntavaalikoulutus keräsi maaliskuussa Lempäälään jo laajan joukon aktiiveja suunnittelemaan tulevaa. Ehdokashankinta on useassa kunnallisjärjestössä käynnistynyt ja piirikokouksessa saimme heti uusia kuntavaaliehdokkaita. Myös Keskustan puoluevaltuustoon vuosikokouksessa valittiin Pirkanmaalta 8 varsinaista ja 8 varajäsentä. Pirkanmaan Keskustan edustajamäärä kasvoikin nyt yhdellä hyvän vaalituloksen ja kannatuksen kasvun myötä. Pirkanmaan piiri esittää Seinäjoen puoluekokoukselle puoluevaltuuston jäseniksi valittavan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi: Pertti Hakanen, Sastamala, Riitta Koskinen,Ylöjärvi, Suvi Mäkeläinen, Urjala, Tuukka Liuha,Lempäälä, Tuula Jokinen, Nokia, Reijo Koskela,Virrat, Marjo Mäkinen-Aakula, Orivesi ja Pauli Haapaniemi, Ikaalinen.

Luottamushenkilöiden toimintaselostukset, evästykset kokouksiin lähteville ja maakuntapoliittiset kysymykset.

Marjo Mäkinen-Aakulan kertoi kokousväelle seutuhallituksen kuulumiset. Piirin varapuheenjohtaja Tuukka Liuha valotti kokousväelle Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uutisia ja Riitta Koskinen kertoi Tuomi Logistiikka Oy:n uutena varapuheenjohtajana vastaperustetusta yhtiöstä ja sen tulevasta toiminnasta sekä edellisen puoluevaltuuston terveiset.

Aloitteet ja lausunnot

Jäsenyhdistysten tekemiä aloitteita ei ollut. Kokouksessa todettiin, että Pirkanmaan Keskusta esittää puolueelle: Jouni Ovaskan valintaa Keskustan puoluesihteeriksi ja lisäksi, että pirkanmaalaiset keskusta-aktiivit, tamperelainen Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen ja lempääläläinen Hannu Kopola valitaan Seinäjoen puoluekokouksessa Keskustan kunniajäseniksi mittavista ansioistaan järjestössä.

Toimintakertomukset 2015 Piirin toiminnanjohtaja Jaana Viilo esitteli Keskustan Pirkanmaan piirin toimintakertomuksen vuodelta 2015, jonka vuosikokous hyväksyi lisäten, että Keskustan vaalivoitto oli ohjelmasisällön ja aktiivisten keskustalaisten yhteisen vaalityön tulosta ja josta voimme olla kiitollisia äänestäjillemme. Keskustalla on vahva kansan mandaatti johtaa Suomen kunnostusta.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapaus tilivelvollisille

Toiminnanjohtaja esitteli piirin tilinpäätöksen,tilintarkastuskertomuksen ja piirin puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen edelliseltä tilikaudelta 2015. Tilinpäätös hyväksyttiin ja vahvistettiin esitetyn mukaisena ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Jäsenhankinta

Keskustan kannatus on jälleen kasvussa ja olemmekin pääministeripuolueena lisäksi myös Suomen suurin puolue. Keskusta on avoin, ratkaisukeskeinen ja rohkea kansanliike joka kutsuu mukaan uusia ihmisiä vaikuttamaan ja laittamaan yhteistyössä Suomea jälleen kuntoon. Pirkanmaan Keskustan jäsenmäärä kääntyikin kasvuun toimintavuoden 2015 aikana.

Kiitokset & evästykset

Vuosikokouksessa kiitettiin runsaasta osallistumisesta jäsenistöä sekä piirin kokoukseen saapuneita vaikuttavia puhujavierailijoita huomioitiin pirkanmaalaisilla luomutuotteilla ja oma puoluesihteeriehdokas Jouni Ovaska sai evästyksekseen matkalaukullisen luomua ja lähiruokaa kiertääkseen energisenä ympäri Suomea kevään puhujamatkoilla. Seinäjoen puoluekokoukseen matkaakin sitten kesäkuulla suuri ja innokas joukko Pirkanmaan keskustalaisia äänestämään omaa ehdokasta puoluesihteeriksi!

Jaana Viilo, toiminnanjohtaja

Pirkanmaan Keskusta

jaana.viilo@keskusta.fi

040 767 3419

Näsilinnankatu 23 A 1, 33210 Tampere

www.pirkanmaankeskusta.fi

Pirkanmaan Keskusta – Yhteistyöllä tuloksia!

Keskustan Pirkanmaan piiri ry Tiedote

www.pirkanmaankeskusta.fi

Vuosikokous 2015 Pälkäneellä

Aika 16.5.2016

Paikka Aitoon Honkala, Honkalantie 4

Läsnä Mirva Kittilä, puheenjohtaja

Jaana Viilo, sihteeri

Muut osanottajat: viralliset 39, muut ilmoittautuneet 4, Läsnä oli myös muita kokouksen seuraajia, jotka eivät käyneet ilmoittautumassa ja lehdistöä.

Piirin vuosikokouksen avaussanoissa piirin puheenjohtaja Riitta Koskinen muistutti keskustalaisia pitämään Alkiolaisen köyhän asian esillä myös tiukan talouskurin aikoina. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pälkäneen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mirva Kittilä ja sihteerinä piirin toiminnanjohtaja Jaana Viilo. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Kulmala ja Jarkko Luukkanen.

Kokouksen kannanottotyöryhmänä toimi Monica Lamberg, Tuukka Liuha, Minna Sarvijärvi ja Jouni Ovaska, jotka valmistelivat kannanoton kohtuuhintaisten asumisvaihtoehtojen puolesta, joka julkaistiin mm. Suomenmaassa. Kannanotto sekä muuta kokousmateriaalia on luettavissa myös piirin nettisivuilta.

Keskustelu piirihallituksen esittämästä teemasta

Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja ja hallitusneuvottelija Jouni Ovaska valotti kokousväelle Smolnassa käytäviä hallitusneuvotteluja verraten niitä tiiviydessään seurakunnan leirillä oloon. Päivät ovat pitkiä ja työntäyteisiä. Hallitusneuvotteluja vetävällä Juha Sipilällä on tehokas ote, tavoitteena on keskustalainen kompromissi; esimerkiksi Natoselvitys tehdään tutkinen edut ja haitat, yhteiskuntasopimustyötä jatketaan. Neljän miljardin sopeutustyö tulee koskemaan monia suomalaisia, kuitenkin niin, että köyhille kohtelu on pehmeämpää. Koulutus - ja kehitystyö ovat menestyksen avaimia, Vuonna 2025 Suomi tulee olemaan uudistuva, välittävä ja turvallinen.

Pirkanmaan Keskustan tuore kansanedustaja Pertti Hakanen toi terveiset kokoukseen Arkadianmäen lisäksi aamuiselta käynniltään Kangasalan markkinoilta jossa keskustalaiset mukana. Pirkanmaan kansanedustajien Mikon, Pertin ja Arton yhteistyö toimii hyvin, jokaisella on omat vahvuudet ja lisäksi tukevat toisiaan. Pertillä on nyt alkuun mm. talous- ja suuri valiokunta. Kaikilla 19 pirkanmaalaisella kansanedustajalla on vahva pyrkimys ajaa yhdessä Pirkanmaan etua. Tiehankkeista varsinkin 3- ja 9-tie ovat kärjessä. Pertti korosti puheessaan kuinka hienoa on, että meillä on nyt Jouni pirkanmaalaisena hallitusneuvotteluissa. Maataloussektorin kriisitietoisuus ja normienpurku ovat nopeita käytännön toimia vaativia kysymyksiä. Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila oli kertonut 17 tuottajavieraan käynnistä luonaa, kertoma oli ollut korutonta. Tärkeää onkin nyt pitää yhdessä huoli siitä, että suomalaisten ruokapöydissä on entistä enemmän kotimaassa tuotettua ruokaa. Myös jätevesiasetus vaatii asiallista tutkiskelua, sillä siihen on tehty jo isoja investointeja. Jouni ja Pertti rohkaisivat kaikkia ottamaan heihin yhteyttä, kun mieleen tulee eteenpäin vietäviä asioita. Molempien puheenvuorot virittivät hyvän ja runsaan kokousväen keskustelun.

Vaaliasiat

Piirin -ja vaalityöryhmän puheenjohtaja Riitta Koskinen kävi osuudessa läpi Pirkanmaan eduskuntavaalitulosta ja Pirkanmaan Keskustan vaalityötä piirin alueella. Aiheesta käytiin myös laaja keskustelu jossa nousi kaupunkistategian merkitys tulevaisuudessa. Vaalien jälkeen piiri järjestikin kansanedustajille ja ehdokkaille kiitostilaisuuden jossa myös käytiin vaalityötä läpi ja kirjattiin kehitysehdotukset.

Luottamushenkilöiden toimintaselostukset, evästykset kokouksiin lähteville ja maakuntapoliittiset kysymykset.

Sihteeri Jaana Viilo luki Marjo Mäkinen-Aakulan kokoukselle lähettämän viestin seutuhallituksen poiminnoista. Piirin varapuheenjohtaja Tuukka Liuha valotti kokousväelle Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuulumisia ja Riitta Koskinen kertoi puoluevaltuuston vaalien jälkeiset tunnelmat.

Aloitteet ja lausunnot

Jäsenyhdistysten tekemiä aloitteita ei ollut. Tehtiin piirikokouksen aloite puoluehallitukselle Keskustan kaupunkityöhön panostamisen puolesta. Tärkeää on tavoittaa nyt Pirkanmaalla Keskustaa äänestäneet uudet mahdolliset kannattajat, sillä kuntavaalit ovat kevällä 2017.

Toimintakertomukset 2014 Piirin toiminnanjohtaja Jaana Viilo esitteli Keskustan Pirkanmaan piirin toimintakertomuksen vuodelta 2014, jonka vuosikokous hyväksyi.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapaus tilivelvollisille

Toiminnanjohtaja esitteli piirin tilinpäätöksen,tilintarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen edelliseltä tilikaudelta 2014. Tilinpäätös hyväksyttiin esitetyn mukaisena, myös tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Jäsenrekisteri- ja organisaatiotalkoot, jäsenhankinta ja kannatusmaksukeräys

Piirissä on menossa edelleen jäsenhankintakisa, jossa piirihallitus palkitsee vuoden 2015 lopulla kolme parasta, uusia jäseniä hankkinutta aktiivia. Jäsenrekisterin päivitys jatkuu vuoden 2015 aikana. Kannustamme jäsenistöä maksamaan myös kannatusmaksuja, jotta voimme uudistaa keskustalaista toimintaa Pirkanmaalla.

Kokouksen kannanotto tai tiedote

Päätettiin julkaista kokouksen kannanottona Pirkanmaan Keskustan vaatimus kohtuuhintaisten asumisvaihtoehtojen saamiseksi. Lehdistölle lähetettävä kannanotto perustuu osaltaan myös Pirkanmaan Keskustan kenttäväen vaaliohjelmaan 2015, jonka piirin varapuheenjohtaja Tuukka Liuha koosti piirin Suomi kuntoon- vaalitapahtumakiertueella saadusta palautteesta joka on myös luovutettu Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilälle ja puoluevaltuuston puheenjohtajalla Jouni Ovaskalle puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä 25.4.2015.

Vuosikokouksessa lisäksi kukitettiin ja kiitettiin yhdessä vuosikokoukseen osallistuneita kansanedustajaehdokkaita: Monica Lamberg, Jouni Ovaska, Minna Sarvijärvi, Timo Hanhilahti, Pilvi Kärkelä ja Juha Kuisma sekä tuoretta kansanedustaja Pertti Hakasta.

Ehdokkaamme tekivät vaaleissa arvokasta yhteistyötä Keskustan menestyksen eteen. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä kohti seuraavia haasteita keskustalainen aatelippu korkealla hulmuten. Suomi kuntoon – Yhteistyöllä

Piirikokoustiedote 11.4.2014

Piirikokoustiedote 16.11.2013

Piirikokoustiedote 19.4.2013

Piirikokoustiedote 17.11.2012

Piirikokoustiedote 20.4.2012

Piirikokoustiedote 10.12.2011

Piirikokoustiedote 20.11.2010

Piirikokoustiedote 7.11.2009

Piirikokoustiedote 15.11.2008