Piirin kannanotot

Pirkanmaan Keskustan vuosikokous 2.4.2016 Ylöjärvellä

2 kannanottoa:

Pirkanmaan Keskusta kannustaa pitämään kiinni sovitusta maakuntamallista

 

Keskustan johdolla hallituksessa aikaansaatu ratkaisu maakuntapohjaisesta SOTE- ja aluehallintomallista on tasapainoinen tulos pitkästä prosessista. Se turvaa riittävät resurssit palvelujen järjestämiselle alueilla ja vahvistaa lähipalveluja yhdistämällä eri toimintoja saman tuottajan toimipisteisiin. Samalla se mahdollistaa maakuntavaaleihin perustuvan demokraattisen päätöksenteon maakunnallisissa palveluissa. Siinä kansanvalta toteutuu suoremmin ja tasapuolisemmin maakunnan asukkaille kotikunnan koosta riippumatta verrattuna nykyisiin kuntayhtymiin.

Ratkaisun toteutukseen liittyviä neuvotteluja käydään parhaillaan ja viivästyneitä yksityiskohtaisia linjauksia etenemisestä odotetaan maakunnissa. Joiltakin tahoilta on kuitenkin pyritty edelleen nostamaan keskusteluun perusratkaisun sisältöä, kuten alueiden määrää.

Pirkanmaan Keskusta antaa täyden tukensa jo päätetylle maakuntamallille ja kehottaa hallitusta pitämään kiinni sovituista asioista. Suomen uudistaminen edellyttää kykyä päätöksentekoon, mutta myös sitoutumista tehtyjen ratkaisujen läpiviemiseen koko hallitukselta.

 

 

 

Pirkanmaan Keskusta: Ovaska puoluesihteeriksi

 

Keskustan Pirkanmaan piiri esittää puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaskaa puoluesihteeriksi. Lauantaina Ylöjärvellä kokoontunut piirikokous ilmaisee tukevansa Ovaskaa ja lähtevänsä innokkaasti tekemään kampanjaa kohti Seinäjoen puoluekokousta. Samalla piiri kannustaa kunnallisjärjestöjään osallistumaan yhteiseen projektiin ja toteaa käsillä olevan erityislaatuisen tilanteen: piirillä on oma puoluesihteeriehdokas.

 

Pirkanmaan Keskusta näkee, että kansanliikkeemme tarvitsee puoluesihteerin, jolla on sekä kokemusta järjestöstä että poliittisesta toiminnasta ylipäätään. Ennen kaikkea puoluesihteerillä on oltava tuoretta näkemystä ja selkeä visio siitä, miten puoluetta kehitetään kohti 2020-lukua. Tarvitaan ennen kaikkea ajanmukaiset toimintatavat ja työkalut, jotta puolue pystyy vastaamaan sekä tämän päivän että tulevaisuuden haasteisiin. Ovaskalta näitä puoluesihteerin tarvitsemia ominaisuuksia löytyy. Siksi tuemme häntä, piirikokous toteaa.

 

- Ovaskalla on paljon kokemusta puolueessamme toimimisesta. Vaalityö useissa eri vaaleissa sekä paikallinen yhdistystoiminta ovat Jounille tuttuja. Toimiessaan kuluneet kaksi kautta puoluevaltuuston puheenjohtajana hän on osoittanut kykynsä uudistaa puolueen toimintatapoja. Hän tuntee kentän ja osaa innostaa ja johtaa esimerkillään. Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimivasta Jounista saamme osaavan puoluesihteerin, joka ei pelkää maailman muutosta, vaan haluaa pitää puolueen muutoksessa mukana. Uskon, että kasvatusalan ammattilaisena Jounilla on annettavaa niin henkilöstön kuin vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen, piirin puheenjohtaja Riitta Koskinen linjaa.

PIRKANMAAN KESKUSTA                                                                

PIRKANMAAN KESKUSTANUORET

KANNANOTTO

TAMPERE 22.2.2016

 

TAMPEREESTA HYVÄ KOTI KASINOLLE

Pirkanmaan keskustalaiset toivovat, että Raha-automaattiyhdistys RAY sijoittaa suunnitteilla olevan kasinonsa Tampereelle. Kasinolla olisi Pirkanmaan keskuskaupungille ja koko maakunnalle piristävä vaikutus, sillä se kasvattaisi muun muassa matkailupalveluiden kysyntää. Lisäksi kasinon viihdetarjonta olisi omiaan vahvistamaan tamperelaista kaupunkikulttuuria. 

Tampere on Suomen selkeä kakkoskaupunki, jonka saavutettavuus on erinomaista luokkaa. Tampereesta 200 kilometrin säteellä asuu jopa 3,7 miljoonaa suomalaista. Lisäksi kotimaan matkailijoiden yöpymiset ovat olleet kasvussa. Suomalaisten yöpyjien määrä Tampereella kasvoi viime vuonna 7,5 prosentilla.

Tampereelle virtaa ympärivuotisesti myös ulkomailta potentiaalisia kasinossa kävijöitä erinäisten tapahtumien ja kongressien houkuttelemina. Pirkanmaan keskustalaiset uskovat, että puoltavan kasinopäätöksen myötä Tampere olisi jatkossa yhä varteenotettavampi matkailukohde niin kotimaisille kuin ulkomaalaisille kävijöille. Erityisen merkittävä asia on myös RAY:n kasinon työllistävä vaikutus pirkanmaalaisille.

Tampere tarjoaa kehitysmyönteisen ilmapiirin, sekä jopa kymmenen keskeistä sijaintivaihtoehtoa joista valita. Kasinon saaminen Pirkanmaalle tukisikin hyvään vauhtiin päässyttä Tampereen brändityötä, sillä Raha-automaattiyhdistys on merkittävin yksittäinen sosiaali- ja kansanterveystyön tukija Suomessa.

 

Lisätietoja:

Santeri Lampi, piirin varapj.

050 410 1839, santeri.lampi@windowslive.com

Kannanotto 2.9.2015

 

Pirkanmaan tyhjät sairaalakiinteistöt palvelemaan turvapaikanhakijoita ja kuntataloutta

 

Turvapaikanhakijoiden määrän raju kasvu on merkittävä haaste Suomelle. Tosiasiaan on valtion puolelta herätty ja vastaanottokapasiteettia pyritään lisäämään ripeästi ympäri Suomea. Täyttääkseen velvoitteensa valtio panostaa huomattavia summia uuteen palvelutuotantoon. Kunnilta ja kolmannelta sektorilta sekä yksityisiltä tahoilta toivotaan tukea nopeasti käyttöön otettavissa olevien kiinteistöjen löytämiseksi vastaanottokeskuksia varten. Tilanteen kiristyminen on nostanut esiin jopa kysymyksen kuntien velvoittamisesta turvapaikanhakijoiden vastaanottoon. Se olisi huomattavasti kiinteistönomistajien ja yhteisöjen vapaaehtoisuuden tukemista huonompi, tehottomampi ja vaikeampi ratkaisu. 

Pirkanmaan kuntien talous on erittäin kireä ja työllisyyshaasteet suuria. Maakunnassa on vajaakäytöllä tai kokonaan käyttämättä olevia julkisia rakennuksia. Mm. Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on Mäntän sairaala täysin käyttämättömänä ja Ylisen kuntoutuskeskuksessa suuri osa kapasiteetista käyttämättömänä. Nykyisten suunnitelmien mukaan myös Kaivannon sairaalan käyttökuntoiset tilat jäävät kokonaisuudessaan käytöstä talveen mennessä ja ovat suurelta osin vapaita jo nyt.

Tyhjien kiinteistöjen ylläpito rasittaa kuntien taloutta satojen tuhansien eurojen kustannuksilla yksikköä kohden samaan aikaan, kun toisaalla tilojen puutteessa ihmisiä majoitetaan jopa telttoihin täysissä vastaanottokeskuksissa. Aktiivisessa potilaskäytössä vielä olevien ja siitä vapautuneiden tilojen soveltuvuus vastaanottoyksiköille on yleisesti hyvä. Vastaavia kohteita hyödynnetään jo eripuolilla Suomea.  

Pirkanmaan Keskustan mielestä sairaanhoitopiirin tulee aktiivisesti tarjota tyhjillään olevia tiloja vuokrattavaksi tarpeiden mukaan vastaanottokeskuksiksi. Näin toimien maakunnassamme voidaan osallistua yhteiseen vastuunkantoon vahvistaen samalla kuntataloutta ja edistäen työllisyyttä valtion panostusten kautta.

 

Tampereella 2.9.2015

 

Keskustan Pirkanmaan piiri

 

Kannanotto 16.5.2015

Pirkanmaan Keskusta vaatii kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja

Kasvavat asumiskulut vievät yhä suuremman osan suomalaisten käytettävissä olevista varoista. Asumisen hinta on erityinen ongelma kasvukeskuksissa, joiden hintataso on karkaamassa pienituloisten, lapsiperheiden ja mm. nuorten opiskelijoiden tavoittamattomiin. Pirkanmaan Keskustan mielestä kohtuuhintaisten asuntojen puute yhdessä työpaikkojen keskittymisen kanssa muodostaa merkittävän esteen talouskasvulle ja työllisyyden paranemiselle.

Vallalla oleva keskittävä ja rajoittava maankäytön ohjaus johtaa jatkuvaan asumiskustannusten nousukierteeseen ja uudisrakentamisen painottumiseen kalleimmille alueille. Vaikka Suomi on laaja ja alhaisen väestöntiheyden maa, rakennusmaasta on tullut meillä kallis niukkuushyödyke.  Pelkät tonttikustannukset voivat pahimmillaan nousta kaavoitusmaksujen jälkeen edullisesti toteutetun asuinrakennuksen neliöhinnan tasolle. Elämme vapaassa ja yhdenvertaisessa yhteiskunnassa. Monien kansalaisten on kuitenkin lähes mahdotonta saada rakentaa kotinsa omistamalleen hyvälle rakennusmaalle tai siirtyä asumaan vakituisesti kaikki tekniset edellytykset täyttävälle vapaa-ajanasunnolleen. Toisilta maata halutaan ottaa pakolla muiden rakennettavaksi.

Lapsille ja harrastuksille on oltava tilaa

Tiheä ja yksipuolinen kaavoitus ei tuota asuinpaikkoja erilaisiin tarpeisiin. Perheillä, joilla on paljon lapsia tai tilaa vieviä harrastuksia, kotieläimiä ym. on vaikeuksia löytää riittävän tilavia rakennuspaikkoja. Asemakaava-alueille niitä ei synny juuri lainkaan ja haja-asutusalueelle luvan saaminen on vaikeaa. Maankäytönohjauksen ei tule Suomessa olla perhe-elämän tai elämäntavan ohjausta.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tulee tukea ja edistää monipuolista rakentamista

Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvan ja sitä kehystävän maaseutualueen kaavakäsittelyn ja aluetta koskevien merkintöjen tulee mahdollistaa tasainen kehittyminen paikalliset tarpeet huomioiden. Alueita ei saa pyrkiä määrittelemään reserviksi tai suunnitteluvaraksi paikallista maankäyttöä estäväksi, jos tiedossa ei ole selkeitä aluekohtaisia syitä tai suunnitelmia. Joidenkin alueiden epämääräinen kohtelu lievealueina tai yhdyskuntarakenteen hajautumisen puskurivyöhykkeenä ei saa johtaa kuntien, asukkaitten ja maanomistajien eriarvoiseen kohteluun.

Kaavan kirjausten on oltava sellaisia, että yhdyskuntakehityksen kannalta olennainen infrastruktuurirakenne määritellään strategisen yleiskaavatarkastelun avulla. Näin uusien asuntojen ja yritystoiminnan sijoittuminen alueelle mahdollistuu pääosin kuntien oman harkinnan mukaan, kun kyse ei ole mittakaavaltaan maakunnallisesti merkittävistä erityishankkeista.

Uuden hallituksen turvattava kuntien ja kylien asema maankäytössä

Pirkanmaan Keskustan mielestä Ely-keskusten oikeutta käyttää veto-oikeutta kylissä ja haja-asutusalueilla tulee rajoittaa vain ainoastaan poikkeuksellisen merkittäviin kohteisiin. Byrokratian purkutalkoissa Keskustan kärkitavoitteisiin sisältyy lupavaatimusten olennainen keventäminen pienrakentamisen osalta etenkin haja-asutusalueilla.

Pälkäneellä 16.5.2015

Keskustan Pirkanmaan piirin vuosikokous 

Aikaisempia kannanottoja:

Kannanotto 11.4.2014

Kannanotto 16.1.2014

Kannanotto 19.4.2013

Kannanotto 26.10.2011

Kannanotto 27.9.2011

Kannanotto 19.8.2011

Kannanotto 20.11.2010

Kannanotto 17.4.2011

Kannanotto 7.11.2009

Kannanotto 4.4.2009