Nuorten ja lasten asialle.

Share |

Keskiviikko 6.10.2010 klo 19:45 - Raili Naskali


NUORTEN JA LASTEN ASIALLE

Haastan kaikki Pirkanmaan keskustan kansanedustajaehdokkaat keskusteluun politiikan ja päätöksenteon arvoista ja etiikasta.  Keskustan politiikan ja vaalitavoitteiden on perustuttava oman Alkion aatteemme kulmakiville.  Tämän päivän Suomessa on erittäin suuri sosiaalinen tilaisuus Alkion ajamille köyhän asialle, ihmisten itsensä kehittämiselle, yhteisvastuulle ja sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle. 

Yhteiskunta ja ihmiset ilman arvoja ovat ohjauskyvyttömiä.  Siksi kansanedustajaehdokkaana haluan nostaa aatteet ja kestävät arvot takaisin yhteiskunnallisen päätöksenteon perustaksi.  Erityisen vakavana koen ihmisten itsekkyyden ja piittaamattomuuden.  Santeri Alkio teki paljon työtä terveiden ja raittiiden elämäntapojen puolesta, koska nuoriso oli turmeltumassa.  Alkio korosti ihmisten itsensä kehittämisen tarvetta ja erityisesti sen hyvän jalostamista joka meissä jokaisessa on.

Tämän päivän arvot ovat muuttuneet erittäin koviksi ja itsekkäiksi.  Pidetäänpä jopa oikeana ja oikeutettuna sitä, että hyvin toimeentulevat ihmiset ottavat päältä oman etunsa piittaamatta jääkö muille mitään.  Itsekkyydestä kertoo lasten pahoinvointi.  Huostaanotot ovat lisääntyneet huimasti.  Vanhemmat katsovat liian usein oikeaksi toteuttaa omia tarpeitaan lasten tarpeet sivuuttaen.  Vanhemmilta on hukkunut vastuu lapsista ja tärkeästä kasvatustehtävästä.   Vastuu lasten kasvatuksesta siirretään yhteiskunnalle.  Tehtyjen tutkimusten mukaan lapsilla on erityisen suuri aikuisten ihmisten ajan nälkä.  Vanhemmilla ei ole riittävästi aikaa lapsille.  Nyt on todella tässä asiassa arvokeskustelun aika.

Miksi Suomen Keskustassa emme puhu ihmisille elintärkeistä asioista, kun ihmiset juuri sitä meiltä odottavat?  Keskustan vaalityön tärkein tavoite täytyy olla se, että keskusta palauttaa ihmisille uskon kansanvaltaan.  Keskustan on puututtava oikeistolaisen politiikan ja yltiöpäisen vapaan kilpailun tuomiin suuriin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kansan kahtiajakoon ja ihmisten eriarvoisuuden huimaan nousuun.  Tämä nykyinen kapitalistinen politiikka palvelee vain vahvemman etuja.

Politiikan on otettava oikea paikkansa yhteiskunnan kehityksen ohjaajana eikä vain tyytyä vahvistamaan etujärjestöjen ja pääomien vaatimuksia.  Muutenhan kansanvallalta putoaa kokonaan pohja pois.   Politiikkaan tarvitaan nyt myös rohkeutta.  On helppo olla hiljaa ja myötäillä kuluneita latteuksia kuten: peruspalvelut ja hyvinvointivaltio on säilytettävä kuin esittää tuoreita mielipiteitä ja asettaa itsensä alttiiksi arvostelulle.

On selvää, että yrittäjyys on yksi Suomen tärkeimmistä voimavaroista.  Yrityksille kilpailu on elinehto.  Koulutuksen, työnteon ja yritteliäisyyden arvostuksen lisäksi Suomessa tarvitaan aitoa yhteisvastuuta ja kohtuullisuutta.  Suomen hyvinvointivaltion rahoitus on mahdollista vain, jos pääsemme lähelle täystyöllisyyttä.  Yrittäjyyteen satsaaminen lisäksi tämä edellyttää julkisen sektorin töiden lisäämistä.  Nyt on vain uskottava aatteeseen ja elämänkokemukseen ja lähdettävä tekemään lujasti töitä.

 Raili Naskali, kansanedustajaehdokas

vuoden yrittäjä Pirkkalassa vuosimallia 1981


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini