Lapsiperheiden köyhyyteen puututtava

Share |

Torstai 7.10.2010 klo 21:53 - Hanna Holma


Lapsiperheiden köyhyyteen puututtava

Lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt voimakkaasti 1990-luvun laman jälkeen. Tilastojen mukaan lapsiperheiden köyhyys on jopa kolminkertaistunut alle kahdessakymmenessä vuodessa. Kaikkein eniten on kasvanut yksinhuoltajaperheiden ja monilapsisten perheiden köyhyys. Asiasta on syytä olla huolissaan.

Syitä köyhyydelle on useita. Perhepoliittisten tulonsiirtojen arvon heikentyminen ja niihin 1990-luvulla tehdyt leikkaukset, lapsiperheiden korkea verorasitus veronmaksukykyyn nähden (erityisesti yhden tulonsaajan perheiden korkea verorasitus veronmaksukykyyn nähden), työttömyys, osa-aika- ja pätkätyöllisyys ja näistä johtuva pienituloisuus, vähimmäisvanhempainrahojen ja kotihoidon tuen matala taso, yksinhuoltajaperheillä avioerosta johtuva tulotason lasku, yksinhuoltajien heikko työllisyys, opiskelijalapsiperheillä opintorahan matala taso, pitkäaikaissairaudesta tai vammaisuudesta johtuva vanhemman rajoittunut kyky osallistua työmarkkinoille ja siitä johtuva pienituloisuus sekä lapsen tai vanhemman pitkäaikaissairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvat
kustannukset.

Köyhyys lapsiperheissä aiheuttaa monenlaisia yhteiskunnallisesti merkittäviä haittoja. Köyhyys on uhkatekijä lasten ja nuorten psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle, lisää syrjäytymisriskiä, heikentää vanhempien mahdollisuutta vastata lapsen elatustehtävästä sekä heikentää lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia ja kaiken summana se on kallista yhteiskunnalle. Lapsiperheköyhyyden on myöskin nähty olevan ylisukupolvista eli se periytyy.

Lapsiperheköyhyys on tunnistettu ja tunnustettu ja siitä ollaan huolissaan yhteiskunnan päätöksenteon ytimessä. Miksi mitään ei sitten tapahdu? Lapsiperheköyhyys jatkaa nousuaan. Tällä hetkellä sammutetaan köyhyydestä aiheutuvia tulipaloja, mikä maksaa monta kertaa enemmän kuin enneltaehkäisy. Tällä hetkellä köyhissä lapsiperheissä elää yli 150 000 lasta. Se ei ole pieni yhteiskunnallinen ongelma. Köyhyys ja sitä seuraava syrjäytyminen ja pahoinvointi on saatava aisoihin.

Mitä sitten olisi tehtävissä? Lapsiperheiden verotusta on tarkistettava siten, että perheen veronmaksukyky otetaan huomioon. Perhepoliittiset verovähennykset on saatava jollain aikavälillä takaisin. Palveluiden asiakasmaksut on pidettävä kohtuullisina (esimerkiksi päivähoitomaksut, lasten harrastusten osallistumismaksut...). Kohtuuhintaisten tonttien ja asuntojen tarjontaa on parannettava. Sosiaalietuuksia on korjattava oikeudenmukaisiksi (lasten kotihoidon tuki minimipäivärahojen tasolle...). Lapsiperheiden ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä on tehostettava.

Asiaa on tutkittu paljon, ja mainitsemieni kaltaisia toimenpide-esityksiä tehty. Mitään ei tapahdu. Kenellä olisi uskallusta, halua ja taitoa parantaa lapsiperheiden asemaa? Jos syntyneiden vaurioiden korjaamisen lisäksi ennaltaehkäisyyn ei ole varaa, seuraavan köyhän sukupolven vauriot ovat vielä mittavampia. Sitä ei kukaan tahdo.


Hanna Holma, kansanedustajaehdokas


Kommentit

8.10.2010 8:31  Hanna Holma

Tänään Hesari ja iltapäivälehdet uutisoivat samasta asiasta. Ongelma on todellinen.

24.3.2011 3:29  factory coach outlet

The blog is the portrait of the mind,very good.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini