PERUSOIKEUKSIEN TOTEUTUMISTA TEHOSTETTAVA

Share |

Tiistai 26.10.2010 klo 20:03 - Tarmo Niemenmaa


PERUSOIKEUKSIEN TOTEUTUMISTA TEHOSTETTAVA

Oikeusasiamiesjärjestelmän on tultava lähemmäksi kansalaista. Alueellisten oikeusturva- keskusten perustaminen on ajankohtaista.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen aiotaan perustaa ihmisoikeuskeskus. Sen tehtävänä olisi edistää perus- ja ihmisoikeuksia koskevaa tiedotusta, kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta sekä näihin liittyvää yhteistyötä. Se antaisi muun muassalausuntoja ja tekisi aloitteita perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Tämän tärkeän hankkeen tarkoituksena on aikaansaada Pariisin sopimuksen mukainen kansallinen ihmisoikeusinstituutio.

Mielestäni olisi  nyt samalla hajasijoitettava koko oikeusasiamiesjärjestelmä lähemmäksi kansalaisia. Valtiollinen oikeusavustajajärjestelmä oikeusaputoimistoineen antaisi mahdollisuuden hyväksikäyttää olemassa olevaa organisaatiota toimitilojen osalta. Samalla voisi keskittää tällaisiin paikallisiin yksiköihin esimerkiksi lapsiasiamiehen, sosiaaliasiamiehen, potilasasiamiehen, vammais- ja esteettömyysasiamiehen, jopa kuluttaja-asiamiehen toimintoja.

Alueellinen oikeusasiamies olisi oivallinen linkki eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon ja  voisi aktiivisesti perehtyä paikallisiin oikeusturvaongelmiin.

 Oikeusasiamiehen valvomat keskukset olisivat tervetullut lisä, joka kohottaisi kansalaisten luottamusta julkisen vallan tarkoitukseen suojella ja palvella yksilöä. Keskittämällä samankaltaisia toimintoja helpotettaisiin kansalaisten asiointia oikeudellisissa asioissa. 

Alueelliset oikeusturvakeskukset lisäisivät Suomen mainetta ihmisoikeuksien edelläkävijämaana.

 Tarmo Niemenmaa, kansanedustajaehdokas


Kommentit

19.5.2011 11:55  Coach Outlet

to be severe with oneself and lenient with others.

19.5.2011 12:04  Louis Vuitton

to be severe with oneself and lenient with others.

31.5.2011 4:38  Supra shoes

Hey, appreciate it for taking the effort to do this. I like your webpage, although it took a sluggish reader like me some time to via throughout entire page and the many comments.

18.6.2011 5:59  Coach Poppy

Thank you for the tutorial! Those are extremely cute!

18.6.2011 6:00  Coach Poppy

I have thought so much about this blog, thank you for your share, if any question, I will be here again to review it. Thank you.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini