Pirkanmaan Keskustan blogi

BYROKRATIA LISÄÄNTYY JA MAASEUTU AUTIOITUU

Share |

Keskiviikko 12.1.2011 klo 17:19 - Raili Naskali, kansanedustajaehdokas


BYROKRATIA LISÄÄNTYY JA MAASEUTU AUTIOITUU

Minua jos ketään on alkanut huolestuttaa maaseudun kehittyminen ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen täällä maaseudulla.  Maatamme on uhkaamassa ympäristöministeriön puuhaama kaavoitus- ja rakennuslaki.  Se on saattanut Suomen byrokratian pakkopaitaan.  Suomen omaleimainen kuva hämärtyisi, kun Suomi puristettaisiin ruuhka-Euroopasta otetun mallin mukaiseksi.

Kaavoitus- ja rakennuslain olennaisin sisältö on byrokratian lisääminen, kaava kaavan päälle ja yksityisen omistaman maan saattaminen virkamiesten määräysvaltaan.  Byrokratian lisääntyminen on viime aikoina herättänyt voimakasta vastustusta kansalaisten keskuudessa.  Poliitikot ovat puhuneet byrokratian keventämisestä ja ihmisten vaikutusvallan lisäämisestä heitä koskeviin asioihin.  Ympäristöministeriön esitykset lyövät näitä vähentämispyrkimyksiä korvalle.

Virkamiesten määrä ja valta tulee kasvamaan ja kansalaisten mahdollisuudet saada asiansa puolueettomien tuomioistuinten tutkittavaksi vaikeutuisi.  Onkohan lakiesitykset päässeet livahtamaan kansanedustajien ohi?

Koko Suomen maankäyttö, pohjoisen perukoita myöten sidottaisiin ympäristöministeriön virkamiesten sormenpäihin.  Uuden kaavoitus- ja rakennuslakiehdotuksen olennaisin piirre on ympäristöviranomaisten halu määräillä.  Maaseudun ei annettaisi kehittyä itseohjautuvasti myönteisesti.  Säädökset vaikeuttavat maaseudun kehittämistä, maatalousyrittäjien ja muiden maaseudulla asuvien toimeentulo sekä kansalaisten oikeutta valita asuinpaikkansa ja kesäasuntonsa paikka.  Maaseutu halutaan pakkopaitaan.  Maaseudun väestön kädet halutaan sitoa ja virkakoneistolle halutaan antaa totaalinen kaavoitusvalta.

Ympäristöviranomaiset puhuvat kauniita sanoja.  Ne puolustelevat esityksiään sillä, että se edistää ympäristösuojelua, lisää kunnan päätösvaltaa ja yksinkertaistaa kaavajärjestelmää.  Ympäristöviranomaiset vaikenevat siitä, että sen ottaessa vallan hyväksymillään valtakunnallisilla suunnitelmilla ja yleiskaavoilla, kuntien päätösvalta olisi näennäistä.  Halutaanko maastamme tehdä suuri luonnonsuojelualue, jossa ihmiset asuvat ennen pitkää erikokoisissa taajamissa.  Siltä näyttää.

Alkaa tuntua siltä, että Suomi pannaan kaavoituksen avulla jonkinlaiseen suojeluun.  Luonnonsuojelun varjolla harrastetaan selvää piilososialisointia.  Minua  kummastuttaa puheet, joissa maanviljelijöitä pidetään luonnon pahimpina vihollisina.  Todellisuudessa maanviljelijät pyrkivät pitämään luonnonsuojelutasapainoa yllä.  Tämä tasapaino kun on pitkällä tähtäimellä koko leivän kasvattaminen, maanviljelyksen edellytys.

Lupaukset päätösvallan siirtämisestä kuntatasolle ovat harhaanjohtavia.  Päinvastoin ympäristöviranomaiset ovat keskittämässä valtaa itselleen.  Valtakunnallisissa ympäristösuojeluohjelmissa ja seutusuunnitelmissa määrättäisiin yleiskaavoitusta sitovasti, missä sijaitsisivat suuret luonnonsuojelualueet, ydinvoimapaikat ja suuret kaatopaikat.  Näistä kenelläkään ei olisi mahdollisuutta valittaa.  Lisäksi asemakaava tulisi ainoaksi yksityiskohtaiseksi kaavamuodoksi.  Maanomistajat menettäisivät oikeutensa rantakaavan laatimiseen.  Näin perinteinen oikeus rakentaa omalle maalle riistettäisiin maanomistajalta pois.

Asuminen halutaan keskittää Keski-Euroopan mallin mukaisesti taajamiin.  Tämän seurauksena palvelujen saanti ja eläminen maaseudulla tulisi vaikeutumaan entisestään.  Samalla estettäisiin kansalaisia muuttamasta maaseudulle pois taajamien saasteista ja rasituksista.  Haluaako nykyiset kansanedustajat, kuntien luottamusmiehet, ympäristöviranomaiset ja seutuhallitus autioittaa maaseutua, lisätä eriarvoisuutta, lisätä

yhteiskunnan keinottelumahdollisuutta, lisätä asumiskustannuksia ja romuttaa yksityinen maanomistusoikeus?  Ei kai – en ainakaan minä!

Nyt maanomistajat herätkää ja alkakaa toimimaan ennen kuin on liian myöhäistä.  Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan välinen yhteistyö tähtää kyllä esityksissään ja tavoitteissaan siihen, että taajamien lievealueiden rakentaminen vähenee ja tiivistävä rakentaminen lisääntyy.

Näyttää siltä, että valta keskittyy seutuhallitukseen ja kuntajohtajakokouksiin.  Ja siellä tehtyihin päätöksiin ei kunnanhallituksessa ja valtuustossa saa tehdä muutoksia.  Kysyn kuka kuntia johtaa?  Ei ainakaan korkein päättävä elin eli valtuusto!

 

Raili Naskali

yrittäjä Tampereella, maatilan emäntä Pirkkalassa

Pirkkalan valtuuston I varapuheenjohtaja

ehdokkaana eduskuntaan


Kommentit

24.9.2011 7:00  Canada Goose Parka

The worst bankrupt in the world is the man who has lost enthusiasm. Let him lose everything but enthusiasm and he will come through again to success.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini