Pirkanmaan Keskustan blogi

Ei omaa tupaa ilman rakennuslupaa

Share |

Torstai 27.1.2011 klo 15:03 - Päivi Hiltunen


Ei omaa tupaa ilman rakennuslupaa

Pirkanmaa on Uudenmaan jälkeen nopeimmin kasvava maakunta. Odotamme melkoista muuttovoittoa, kun arvioitu 90 000 uutta asukkia parinkymmenen tulevan vuoden aikana asettuu Pirkanmaalle. Varaa on valita kaupunkiasumisen tai maaseutumaisen asumisen väliltä. Vai onko?

Joka niemeen notkoon saarelmaan ei Pirkanmaalla nimittäin enää kotia perusteta. 

Suomalainen perhe haaveilee usein omakotitalosta, jos ei järven rannalta, niin saisi järvikin hieman pilkottaa. Omakotiasumisesta monet hakevat rauhaa, turvallisuutta ja asumisväljyyttä. Olemme urbanisoituneenakin laji lajien joukossa ja kaipuu viheralueitten läheisyyteen näkyy asumismuodon valinnassakin. Luonto vaikuttaa tutkitusti positiivisesti psyykkiseen hyvinvointiimme. 

Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa ovat allekirjoittaneet kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen, maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta, jolla voimakkaasti puututaan haja-asutusalueiden rakentamiseen ilmastonmuutoksen torjumisen nimissä. Kysymys on ns. yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä.

Kaupunkiseudun suunnittelun mallin esikuva Urban Growth Boundery tulee 70-luvulta Oregonin Portlandista. UGB tarkoittaa rajaa, jonka ulkopuolelle rakentamiselle on asetettu todella tiukat rajoitteet. Kaupungin kehitys ja kasvu ohjataan asemakaava-alueelle. 

Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat hyväksyneet haja-asutusalueiden ohjauksen seudulliset periaatteet. Haja-asutusalueille kohdistuvaa pientalorakentamista vähennetään asteittain kussakin kunnassa. Asuntotuotantoa pyritään ohjaamaan nykyiseen rakenteeseen ja joukkoliikennevyöhykkeille. 

Kaupunkiseudun kunnissa siis maaseutu voidaan pyhittää perinteiselle maataloudelle ja virkistyskäyttöön. Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategian maankäyttövision mukaan ”uusi asuntotuotanto keskitetään ensisijaisesti kävely- ja joukkoliikennevyöhykkeille. Ei merkittävää rakentamista autoriippuvaisilla alueilla.” 

Kaupunkiseudun strategia pitää sisällään paljon erinomaista yhdyskuntasuunnittelua ja kuntayhteistyötä. Haja-asutusalueiden rakentamisen ja ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen siinä mennään kuitenkin liian pitkälle ja vaikutukset maaseudun kehittämiseen voivat olla katastrofaaliset. 

Perustuslakimme 9§ määrittää, että ”Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa”.  

Valtioneuvoston maaseutupoliittisessa selonteossa Visio maaseudusta vuonna 2020 on seuraava:

"Maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa. Tilaa, väljää asutusta ja paikallisia ratkaisuja hyödynnetään suomalaisen hyvinvoinnin lähteenä ja kestävän kehityksen perustana. Yhteiskunta turvaa maaseudulla asumisen ja toimimisen perusrakenteet sekä kannustaa ja tukee ihmisten omatoimista kehittämistyötä. Maaseudun ihmiset, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja yhteisöllisyys, ympäristön tila ja kilpailukyky ovat parantuneet hyödyttäen samalla koko yhteiskuntaa. Toimijoiden kansainväliset yhteydet ovat olennaisesti lisääntyneet.” 

Onko meillä varaa tyrehdyttää haja-asutusalueiden kasvu Pirkanmaalla? Onko se edes perustuslakimme mukaista? 

Menestyäksemme me tarvitsemme sekä kaupunkeja että maaseutua.


Kommentit

19.5.2011 12:02  Coach Outlet Online

to be severe with oneself and lenient with others.

19.5.2011 12:04  Hermes bag

to be severe with oneself and lenient with others.

21.9.2011 4:54  Canada Goose Coats

Your Blog is very good, I like it! Thank you for your sharing!

24.9.2011 6:58  Canada Goose Parka

The worst bankrupt in the world is the man who has lost enthusiasm. Let him lose everything but enthusiasm and he will come through again to success.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini