Pirkanmaan Keskustan blogi

Kuntavaalit

Perjantai 21.9.2012 klo 16:19 - Pilvi Kärkelä, Kihniö

Kunnallisvaalit  herättää kenttäväen liikkeelle ja ehdokashankinta on nyt suoritettu ja listat koottu kunnissa.

Herättääkö kunnallisvaalit myös ihmiset hereille kunta asioissa vai ajatellaanko että ei tässä ole mitään sanomista  kun hallitus sanelee kuntien olemassa olon uusilla tehtävillä ja samalla tiukentaa valtion osuuksia.

Kunnat niin pienemmät kuin isoimmatkin painivat taloudellisten paineiden kanssa. Yhä nousevien sosiaali- ja terveyspuolen kustannusten ja vanhenevan väestön sekä muiden palveluiden järjestämisen kanssa.

Auttaako tilannetta kuntaliitos kun vanhusten määrä on jokaisessa kunnassa kasvava ja hoitajatarvetta on kaikilla. Suuremmissakin kunnissa tämän vuoden talous on jäämässä alijäämäiseksi. Kuinka näistä isommista kunnista jotka tekevät jo nyt alijäämäistä tulosta, saadaan antamaan suurempia hartioita, isompaa kukkaroa, lisää hoitajia liitoskunnille kun sitä ei pystytä tekemään edes näissä suurissa kunnissa omiinkaan tarpeisiin.

Kuntaliitoksissa tehdään isompia kuntia. Rajat poistamalla ei kuitenkaan saada lisää veronmaksajia eikä  palvelujen tarvitsijat katoa mihinkään. Vanhukset joita pitää hoitaa laadukkaasti ja lapset jotka tarvitsevat pienet ryhmäkoot kouluissa eivät vähene rajoja poistamalla. Jos säästöjä halutaan kuntaliitoksista siellä joudutaan puuttumaan palvelurakenteeseen ja määrään.  Haluammeko siirtää palvelumme isompiin keskuksiin, kauemmaksi palvelujen käyttäjistä.  Palveluiden keskittämisen ja henkilöstö resursseja lisäämättä kasvatamme lääkäriin pääsyn aikaa vielä,  jo nyt isoissa kunnissa olevien pitkien jonotusaikojen lisäksi.  Laitoshoidon ja tehostetun laitosasumisen henkilöstöä ei pysty vähentämään, pikemminkin pitäisi lisätä vanhuksien hoidon tarpeen lisääntyessä ja  työn kuormituksen vuoksi. Vanhukset ovat yhä huonokuntoisempia ja meidän hoitajahenkilöstö myös ikääntyy. Kotona asumiseen satsaaminen tuo helpotusta laitoshoitoon, mutta sielläkin tulisi saada laadukasta hoitoa . Hoitajien määrä tulisi olla avopalvelussa työn määrään mukainen ja niin että hoitajat ehtisivät antaa aikaa vanhuksille käyntiensä aikana.

 Sekä unohtamatta lasten tilannetta mikä tuntuu paisuvan isoissa kaupungeissa, Tampereen tilannetta jossa sosiaalityöntekijällä on n. 60 lastensuojelun piirissä olevaa lasta ja sen saa moninkertaistaa kun otetaan koko perhe huomioon. Lastensuojelutyössä tulisi ehdottomasti satsata resursseja matalankynnyksen palveluihin, neuvola ja koulutyöhön jossa pitää olla perheiden arjessa mukana heti  lapsen syntymästä asti. Ohjata perheitä vastuullisuuteen kasvatustyössä. Yhteistyötä perheiden kanssa sekä ottaa kolmas sektori myös tähän työhön mukaan.  Lapsilla on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja siihen kuuluu myös yhtenä osana  että lapsi tarvitsee luotettavia aikuisia lähelleen. Työtilanne on todella haastava näissä kysymyksissä.

Nyt valitaan kuntien valtuustoihin vastuullisia päättäjiä. Niitä joilla on tietoa kunta kentästä. Oman kunnan asioista kokonaiskuva, syvempää tietoa, verkostoa muiden kuntien päättäjiin sekä muihin sidosryhmiin. Sellaisia joilla on näkyä tulevasta kuinka kunta toimii tulevaisuudessa ja miten palvelut tulisi järjestää. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kuntavaalit